Månad: maj 2024


Nalas valpar är nu 9 dagar.

Nala och Blues har fått nio fina valpar

Föddes den 17 maj.